Tina er medejer af Rødovre Fitness Club ApS.. Du ser hende primært om aftenen og i weekenderne på forskellige hold, som deltager.

Hun er instruktør på vores 30-20-10 cyklehold.

Hun vikarierer, som instruktør, på også flere af vores hold.